Återta Pride Umeå

Filmmaraton med QRAB

Queer Moving History - del två.

Från frigörelse till transmilitans - dokument från queerkampen i Sverige. Filmprogrammet uppmärksammar queerpolitisk kamp och priderörelsens historia i Sverige, från 1979 till idag. Vi får följa med på demonstrationer, festivaler, aktioner och upptåg som fört den queera kampen framåt, utåt och inåt. Här är rosa ballonger som sprids för vinden, knutna nävar och glada sånger, lesbisk kamp, queerfeminism, transmilitans, Sveriges modigaste man i täten för en göteborgsk frigörelsedemonstration och berättelsen om när Sundsvall blev Queersvall. Här är antiäktenskapsaktion och svartrosa regnbågar. Här är spåren som leder till nuet och inspiration för framtiden. Programmet har satts samman av Anna Linder (SAQMI) och Olov Kriström (QRAB) med stöd av Holger och Thyra Lauritzens stiftelse och Kulturrådet. SAQMI, The Swedish Archive for Queer Moving Images, är Sveriges första arkiv och plattform för queer rörlig bild. QRAB, Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek, samlar, bevarar och sprider all sorts dokumentation av queer kamp och kultur.

Dag: söndag