Återta Pride Umeå

Obinära strategier i ett binärt system

Ett slutet samtal för ickebinära, genderqueers, agenders, enby:s, questioning och andra som identifierar sig utanför tvåkönsnormen. Vi snackar erfarenheter & strategier, delar frustration, tips & eufori.

Dag: fredag