Återta Pride Umeå

Porrfilter och dess påverkan på HBTQIA-unga

Digitala filter lyfts ofta fram som en lösning för barn och unga när till
exempel porrfilter ses som ett hot, problem eller patriarkalt uttryck.
Under den här workshopen visar vi hur resultatet blir det motsatta.
Debatten kring digitala lösningar för att begränsa tillgänglig information
på internet har vuxit de senaste åren. Namninsamlingar skapas och
debattartiklar skrivs för att porren ska bli mindre tillgänglig för barn
och unga. Problemet är att filter inte fungerar. Om installationen av
filter hade löst situationen med icke-samtyckta sexuella kontakter eller
pressen på hur kropp, sex och kön ska se ut så hade det varit bra, men i
denna föreläsning kommer vi visa varför vi aktivt behöver arbeta mot filter
och “filterkultur”. Problemen kopplas till hur detta i högre grad påverkar
hbtqia+ungas tillgång till information om sexuell hälsa jämfört med
heterocis-ungas tillgång till densamma. Detta är en fråga som även
innefattar begrepp och koncept som demokratiska rättigheter,
barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Med Paula Dahlberg från Vardagsrasismen, Kerstin Fahl, tidigare
styrelsemedlem i RFSU och RFSL Göteborg och Sanna Vanno, sexual- och
kroppsupplysare

Dag: lördag